[mk_image src=”https://shahintanzim.com/wp-content/uploads/2016/05/About-Us.jpg” image_width=”1131″ image_height=”294″ align=”center” margin_bottom=”3″]

چشم اندازی به مجموعه شرکت شاهین تنظیم صنعت :
این شرکت در سال 1373 تاسیس و در زمینه های :

ساخت انواع دستگاههای بالانس و ارتعاش سنجی و تعمیرات قطعات دوار فعالیت داشته و تاکنون خدمات ارزنده ای رابه صنعت کشور ارائه داده است .
چشم انداز گروه :
مجموعه ای یکپارچه از عناصر خدماتی ، تولیدی، که در گروه محصولات انتخابی مکمل صنعتی در بازارهای هدف مکمل پیشگام و پیشتاز است و سه عنصر یادگیری سازمانی ، نوآوری و بهبود مستمر ، شالوده سازمان را تشکیل میدهد .چهارچوبهای ارزشی گروه :

1- مشتری مداری

2- صداقت و درستی

3- عرضه خدمات و محصولات با کیفیت مرغوب تحت استاندارهای بین المللی

4- انعطاف پذیری سریع و متناسب با نیاز و امکانات جامعه ، مشتری و سازمان

5- نظم و انظباط سیستمی و قانونمداری

6- توجه به سود آوری در جهت حفظ و رشدسازمان با حفظ سایر ارزشهای سازمان

7- پذیرش نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان

8- شایسته سالاری در نیروی انسانی

9- بهینه سازی و بهروری جهت رشد و ارتقاء

10- علم بنیانی

مهندسین این مجموعه با تلاش شبانه روزی و با تکیه بر شعار ما میتوانیم در کنار هم گرد آمده اند و دانش فنی خود را ارتقاء داه اند .هم اکنون این مجموعه با عزم و اراده خاص و با درایت مدیران برجسته ی خود توانسته است در طی سالهای اخیر در صنعت یالانس کشور رتبه مناسبی را کسب کند و ما اطمینان داریم که با انتقادات و پیشنهادات شما روز به روز به این پیشرفت دامن خواهیم زد.