اقای حسین ابادی :

۰۹۱۲۰۴۹۴۹۷۰

واحد سرپرستی و هماهنگی قطعات

اقای زمانی :

۰۹۱۲۰۴۹۴۹۸۰

پشتیبانی قطعات ورودی و خروجی

 سید مهدی فضلی :

۰۹۱۲۰۲۹۹۳۰۰

کارشناس بالانس در محل و آنالیز ارتعاشات

خدمات شاهین تنظیم صنعت

شاهین تنظیم صنعت

در یک نگاه

مدیران

خدمات

درباره ما