ارتباط مستقیم با واحد بالانس در محل و آنالیز ارتعاشات:

جناب اقای سید مهدی فضلی

02636108751

02636108742

02636100701-3 داخلی 108

09120299300