ارتباط با سرپرستی کارگاه:  
  • جناب اقای داوود هراتی
  • 02636100701-3 
  • داخلی 104
  • 09120494980