1- ارتباط با مدیر عامل :

مهندس نصرابادی

02636100701-3 داخلی 101

2- ارتباط با مدیر واحد مالی:

آقای سید کریم موسوی

02636100701-3 داخلی 105  و 107

3– ارتباط با سرپرستی کارگاه:

اقای مسعود حسین ابادی

02636100701-3 داخلی 103 و 104

4- ارتباط مستقیم با واحد بالانس در محل و انالیز ارتعاشات:

اقای سید مهدی فضلی

02636108751 – 02636108742 – 09120299300

5- ارتباط با واحد روابط عمومی:

اقای دکتر سعید ظریفیان

02636100701-3 داخلی  109

6:ارتباط با دفتر مدیر عامل:

خانم قره داغی

02636100701-3  داخلی 101

فکس : 02636102817
ایمیل شرکت شاهین تنظیم :

 

 

ایمیل واحد بالانس در محل :

 

 

فکس مستقیم واحد بالانس در محل :

 

02636102817

 

و شماره همراه مستقیم واحد بالانس در محل :
09120299300
09356366256

آدرس شرکت :

کیلومتر 25 جاده مخصوص کرج – گرمدره – روبروی اتمسفر – خیابان تاجبخش – خیابان ناصریه – پلاک 152