1- ارتباط با مدیر عامل :

مهندس نصرابادی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ داخلی ۱۰۱

 

۲- ارتباط با مدیر واحد مالی:

آقای سید کریم موسوی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ داخلی ۱۰۵  و ۱۰۷

 

۳– ارتباط با سرپرستی کارگاه:

اقای مسعود حسین ابادی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ داخلی ۱۰۳ و ۱۰۴

 

۴- ارتباط مستقیم با واحد بالانس در محل و انالیز ارتعاشات:

اقای سید مهدی فضلی

۰۲۶۳۶۱۰۸۷۵۱ – ۰۲۶۳۶۱۰۸۷۴۲ – ۰۹۱۲۰۲۹۹۳۰۰

۵- ارتباط با واحد روابط عمومی:

اقای دکتر سعید ظریفیان

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ داخلی  ۱۰۹

۶:ارتباط با دفتر مدیر عامل:

خانم قره داغی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳  داخلی ۱۰۱

فکس : ۰۲۶۳۶۱۰۲۸۱۷

 

ایمیل شرکت شاهین تنظیم :

 

 

ایمیل واحد بالانس در محل :

 

 

فکس مستقیم واحد بالانس در محل :

 

۰۲۶۳۶۱۰۲۸۱۷

 

و شماره همراه مستقیم واحد بالانس در محل :
۰۹۱۲۰۲۹۹۳۰۰
۰۹۳۵۶۳۶۶۲۵۶

آدرس شرکت :

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج – گرمدره – روبروی اتمسفر – خیابان تاجبخش – خیابان ناصریه – پلاک ۱۵۲

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما