نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

1- ارتباط با مدیر عامل :

مهندس نصرابادی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۶

 

۲- ارتباط با مدیر واحد مالی:

سرکار خانم عسگری

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۵

 

۳- ارتباط با سرپرستی کارگاه:

آقای داود هراتی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۴

 

۴- ارتباط مستقیم با واحد بالانس در محل و انالیز ارتعاشات:

اقای سید مهدی فضلی

۰۲۶۳۶۱۰۸۷۴۲ و ۸۷۵۱

۵- ارتباط با واحد روابط عمومی:

اقای دکتر سعید ظریفیان

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۹

۶:ارتباط با مدیر دفتر مدیر عامل:

سرکار خانوم قره داغی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۱

فکس : ۰۲۶۳۶۱۰۲۸۱۷

 

ایمیل شرکت شاهین تنظیم :

 

 

ایمیل واحد بالانس در محل :

 

 

فکس مستقیم واحد بالانس در محل :

 

۰۲۱۸۹۷۷۶۵۰۰

 

و شماره همراه مستقیم واحد بالانس در محل :

 

۰۹۱۲۰۲۹۹۳۰۰
۰۹۳۵۶۳۶۶۲۵۶

آدرس شرکت :

کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص کرج – گرمدره – روبروی اتمسفر – خیابان تاجبخش – خیابان ناصریه – پلاک ۱۱۴