شناخت و تجارب کسب شده باعث گردیده تا حضورمان را کشور پررنگ تر کنیم و خواهان باشیم تا شناخت علم ارتعاشات و بالانس را در کشور وسعت دهیم .

دورهای اموزشی ارتعاش و بالانس یکی دیگر از خدمات این مجموعه میباشد و باعث افتخار است تا بتوانیم گامی دبگر در رشد کشورعزیزمان برداریم.

برگزاری دورهای ارتعاشات در محل کارخانه شاهین تنطیم صنعت و یا محل کارخانه کارفرما امکانپذیر میباشد