صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

۱- صنایع نیروگاهی:

نصب و راه اندازی ادوات نیروگاهی، تعمیرات اساسی و نیمه اساسی نیروگاه ها، بازسازی قطعات نیروگاهی، مدیریت پروژه طرحهای نیروگاهی، اجرای پست ها و تجهیزات الکتریکی، تاسیسات مشترک نیروگاه ها (BOP)، تولید پراکنده،تعمیر و نگهداری    (O&M)  نیروگاه ها، اجرای پروژه های مرتبط با نیروگاه های بادی و انرژی های نو

۲- خطوط انتقال نیرو و شبکه های توزیع:

طراحی، تامین، اجرا، بهره برداری و ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال نیرو از سطح ولتاژ ۶۳ تا ۴۰۰ کیلوولت و همچنین خطوط توزیع انرژی الکتریکی در سطوح ۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت به صورت هوایی و زمینی، اجرای خدمات سینی کاری، کابل کشی و ایجاد شبکه های توزیع برق محلی

۳- پست های فشار قوی و متوسط:

طراحی، تامین، اجرا، بهره برداری و ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات پست های AIS,GIS,CompactوMobile در انواع Conventional وDCS  در پست های فشار قوی (تا ۴۰۰ کیلو ولت) و خدمات طراحی و اجرای انواع پست های زمینی و هوایی فشار متوسط تا سطوح ولتاژ  ۳۳ کیلوولت، انجام محاسبات شبکه و هماهنگی حفاظتی (تست و تنظیم انواع رله های دیستانس، دیفرانسیل، ولتاژی، جریانی و حفاظت باسبار، تست انواع ترانسفورماتورهای جریان، ولتاژ و قدرت، تست انواع بریکر، دیسکانکتور، کابل و سیستم زمین)

۴- ابزار دقیق و سیستم های تله متری پست ها :

طراحی، تامین، اجرا، بهره برداری و ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات انواع سیستم های اسکادا و مخابرات قدرت (Power line Carrier)

۵- سیستم های روشنایی و تاسیسات برق ساختمان:

طراحی، تامین، اجرا، بهره برداری و ارائه خدمات نگهداری تعمیرات روشنایی معابر و محوطه ها و همچنین روشنایی موضعی مخصوص امور با دقت، سیستم های اعلام و اطفای حریق، سیستم های هوشمند ساختمان (BMS) و  تاسیسات الکتریکی و مخابراتی ساختمان

۶- برق اضطراری، باتری خانه ها و مبدل ها:

خدمات طراحی، تامین، اجرا، بهره برداری و ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های تولید برق محلی، دیزل خانه و نیروگاه های کوچک و سبز و کلیه امور مربوط به سیستم های مولد DC، انواع UPSها و اینورتر

۷-  تابلو های برق رسانی و توزیع:

خدمات طراحی و ساخت تابلو های توزیع در کلیه ابعاد، تامین جانکشن باکس ها و ترمینال باکس ها با ادوات استاندارد داخلی و خارجی، رله های حفاظتی و وسایل اندازه گیری

۸- سیستم های ارت و صاعقه گیر (Surge Protection):

طراحی، تامین و اجرای سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر و اجرای تجهیزات جلوگیری از Surge  ناشی از عدم ارت صحیح بر طبق استاندارد IEC همانند مش و میله کوبی،  صاعقه گیر الکترونیکی، لوپ ارت، چاه ارت،Anti Surge  ترمینالز