انرژی های تجدید پذیر

امروزه ارزش تجهیزات صنایع  و ارزش استفاده بهینه از آنها باعث شده است که در صنایع پیشرفته دانشی بنام مهندسی نگهداری و تعمیرات بوجود آید. این شرکت با توجه به سوابق مدیران ارشد و کارشناسان خود قادر به اجرا، پشتیبانی و بکارگیری این تجربیات در کارخانجات و صنایع در حال کار با اصول مشروح زیر می باشد:

1- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM):

نظر به عبور علم نگهداری و تعمیرات از روش های قدیمی نت مانند Preventive Maintance (PM)، این شرکت با توجه به علوم روز و تجربه اجرایی مدیران خود در صنایع اتومبیل سازی و نفت در پیاده سازی روش جدید RCM  و ترکیب آن با Total Productive Maintenance(TPM)  کلیه ارکان علمی و دانش لازم برای ایجاد چنین سیستمی را دارا بوده و آماده ایجاد این نوع از سیستم نت در سازمان ها و شرکت های مختلف می باشد.

2- تعیین شاخص های آماری:

ابزار اصلی پایش فرایند نگهداری و تعمیرات، شاخص هایی است که تعریف درست آنها و بهینه سازی مداوم آنها در طول سال های استفاده  می بایست بوسیله افرادی انجام گردد که دید تکنیکال، تجربه و شناخت روش های آماری را برای آنالیز این شاخص ها دستمایه قرار می دهند. روش های استانداردی (همانند شاخص OEE) برای تعریف این پارامترها وجود دارد که رسانیدن مباحث محاسباتی آن به اندازه گیری های عملی، ایجاد تکنیک های شناسایی مراکز ایجاد خطا و خرابی در سیستم (MFMEA)، امری تخصصی و جزو خدمات قابل انجام بوسیله متخصصین این شرکت می باشد.

3- استفاده از اصول علمی پیش بینی در خرابی ماشین آلات:

روش های ترکیبی پیشبینی خرابی ها با نگهداری و تعمیرات دوره ای (PDM) و روش های استفاده از آن بوسیله تجهیزات سنجش ارتعاش ماشین های در حال کار، آزمایش دوره ای متریال بازدارنده از ایجاد سایش در ماشین آلات به همراه استفاده از تجهیزات مدرن سنجش صوت و امواج تابشی، تکنیک هایی هستند که  باعث می شوند قبل از رسیدن به نقطه خرابی که موجب تعویض اقلام شوند، آنها را با روش های ارزان تر به طول عمر بیشتری رسانید.

4- ایجاد گردش سازمانی نگهداری و تعمیرات و مکانیزاسیون اطلاعات:

ایجاد گردش سازمانی صحیح اطلاعات مربوط به تجهیزات، مشخص شدن نقش افراد در گروه نت و استفاده از اطلاعات آماری پس از لزوم آشنایی اولیه افراد با تعمیرات پیشگیرانه، مهمترین اصل موفقیت سازمان نت در هر شرکت بوده و برای این منظور لازم است که این امر با دقت و علمی طراحی شود. پس از تکمیل پایه های این گردش اطلاعات بهتر است  توسط نرم افزارهای مخصوص این امر (CMMS) به صورت مکانیزه در آمده و گاهی هم در ترکیب سیستم های جامع اطلاعاتی سازمان(ERP)  اطلاعات آن به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد. تجربه ایجاد این سیستم زیر بنایی و انتخاب (و یا ایجاد) این نرم افزار با توجه به گروه متخصص دست اندر کار این شرکت جزو نقاط بارز و قابل ارائه برای ما می باشد.

5- نقاط بهینه تامین قطعات یدکی و جلوگیری از انبارش:

یکی از ارکان دیگر سیستم نت، سفارش قطعات یدکی بموقع و باLead Time  مناسب بوده که در ترکیب با خواص هر شرکت و سازمان قابل طراحی و مکانیزه نمودن می باشد و تخصص موجود در شرکت پاسخگوی این نیاز مشتریان مراکز صنعتی خواهد بود.