بعضی از قطعات و روتورها هستند که دورهای بسیا بالایی دارند و در مکانهای خاص نطیر پتروشیمیها صنایع نفت و گاز و صنایع هواپیمایی و…… به کار و نصب میشوند که این مجموعها با کمترین ارتعاش از کار افتاده و هزینه های بسیار بالایی را در بر دارد که جبران ان بسیار سخت و گاها دیده شده که ناممکن میباشد حتی روتورها هم بسیار گرانقیمت میباشد و ریسک برروی این نوع قطعات امکان پذیر نمیباشد.

مجموعه شاهین تنظیم صنعت طی این 22 سال خدمت در عرصه صنعت بالانس و دارا بودن دستگاهای پیشرفته و دقتی بالا توانسته خدمات زیادی نسبت به بالانس قطعات خاص ارایه نماید و کلیه خدمات داده شده مثب بوده است.

هدف ما رفع خلا بالانس در کشور عزیزمان میباشد